luni, 20 martie 2017

Pădurile României au ajuns plămânul cavernos din trupul țării

De ziua internațională dedicată protejării pădurii, mesajul nostru, al Partidului Ecologist Român și al acelora care apărăm mediu înconjurător este alarmant. Da, pădurea cu funcția de ei de stabilizare a reliefului, de reglare a coeficientului scurgerii apelor de suprafață de pe versanți, de dispecer al bilanțului tuturor resurselor de apă, de furnizor de materii prime (din care ne-am făurit casa, sfânta masă, creionul sau catapeteasma altarului la care noi creștinii ne rugăm etc.), dar mai ales funcția de veritabil plămân al atmosferei, a ajuns astăzi pentru România un plămân cavernos, mâncat de oftica necugetată a oamenilor fără de nici un Dumnezeu.

Dacă privești astăzi harta României, cu rama ei carpatică care traversează țara prin zona ei mediană, spațiu de unde ne izvorăsc mai toate râurile, apoi brâul deluros și colinar care îmbracă toată zona montană, dar cugeți să te mai duci și cu gândurile cu ceva timp în urmă, respectiv cu vreo 500 de ani, poți vedea cu ochii minții o Românie plină de păduri, alcătuită din mai toate soiurile, de la conifere, făgete, stejerișuri cât și din păduri termofile.
Dar cum deschizi ochii, te izbește goliciunea actuală a reliefului montan, care a fost chelit sau defrișat în mod barbar de acei oameni pe care neamul nostru îi defăima cu ceva timp în urmă cu apelativul de ”lotrii” sau ”lotru”.
Pe acești hoți de lemne sau de pădure, comunitățile umane de atunci îi defăima sau chiar le aplica pedepse drastice de mutilare corporală.
Astăzi, pe ”lotrii” noștri contemporani i-am făcut sau îi facem demnitari, iar comunitățile umane ori tremură de frică în fața lor, ori îi preaslăvesc. Nimic din educația străbună nu mai dorim să punem în practică, nu vrem să mai realizăm că dispărând pădurea, vom avea inundații la ploi neînsemnate cantitativ, numeroase alunecări de teren, curgeri noroioase și torențiale, terenurile agricole ni se vor împuțina, casele noastre vor începe să dispară împreună cu toate bunurile agonisite, cu toate animalele, apoi ni se vor distruge drumurile, podurile etc. astfel că vom deveni din ce suntem astăzi săraci, probabil și mai săraci, sau oameni fără de căpătâi, ori chiar golani.
Politicile declarative propuse de toate guvernele de după anul 1990 pentru protecția fondului forestier s-au dovedit așa cum le-a fost chiar menirea, un adevărat fiasco, legile date au favorizat chiar distrugerea cu bună știință a ”aurului nostru verde” și odată cu el, a speranței noastre la prosperitate și bunăstare.
Și toate aceste fapte s-au petrecut cu sprijinul și largul concurs al autorităților noastre de toate rangurile, la care mai putem adăuga și indiferența celei mai mari părți a cetățenilor români care din lipsă de educație, continuă să tânjească la conservarea sărăciei lor sau la o viață nesigură, plină de greutăți și blesteme.
Astăzi, pădurile României se prezintă ca un adevărat plămân cavernos în trupul țării, ele fiind măcinate de o boală similară tuberculozei, boală socială, specifică sărăciei lucie, care cu ceva timp în urmă era și fără de leac.
”Tuberculoza pădurilor românești” poate fi însă astăzi tratată și chiar eradicată dacă chiar vrem ca noi toți românii să trăim omenește. Ne trebuie doar ceva voință politică și multă minte managerială, asociată cu un efort colectiv grandios pentru a reface ceea ce oameni fără de Dumnezeu, sau criminalii naturii și ai țării au distrus fără nici o milă.
Partidul Ecologist Român a manifestat și manifestă preocupări foarte serioase în acest domeniu, el fiind cel care și a propus o nouă formulă modernă și deosebit de eficientă de abordare legislativă a acestei problematici.
Este vorba de un nou sistem foarte eficient, de cointeresare, protecție și disciplinare al agenților economici, al deținătorilor cu orice titlu de terenuri silvice, la administratorilor fondului forestier și al comunităților umane, prin introducerea taxei obligatorii de asigurare silvică.
Acest nou mecanism juridic - economic - fiscal și ecologic care va trebui a fi gestionat de Administrația Fondului de Mediu, va asigura refacerea fondului silvic al țării fără a mai afecta sau împovăra bugetul de stat și va garanta o bună și judicioasă protejare, întreținere și exploatare a pădurilor României, activitate care se va desfășura într-un parteneriat durabil între om/comunitățile umane și mediu înconjurător.
Efortul de a reface ceea ce s-a distrus este deosebit de mare, dar realizabil, pentru că astăzi teritoriul României mai deține sub 20% fond forestier, din care peste 75% este reprezentat de o masă lemnoasă fără o valoare economică momentană atractivă.
Din studiile și analizele efectuate de PER, s-a ajuns la concluzia că este necesar pentru a reface indicele de naturalitate al reliefului, dar mai ales pentru a face față și efectelor dăunătoare al schimbărilor climatice la care astăzi asistăm fără a avea în schimb nici un fel de reacție, ca să se realizeze împăduriri pe minim 65% din suprafața montană a țării, apoi pe circa 50% din suprafața deluroasă și colinară exceptând bazinele depresionare și pe minim 20% în zonele de șes.
Având aceste ținte bine definite, alături de promovarea unor programe și mecanisme juridice, economice, fiscale și ecologice noi și moderne, putem spera că pădurile României se vor vindeca definitiv de cavernele nesăbuinței modului total greșit de care am dat dovadă până acum în interacțiunea om-mediu înconjurător, iar acest plămân aducător de sănătate și mai ales de prosperitate pentru individ, familie, comunități umane și țară, va reprezenta zestrea cea mai bună pe care noi trebuie să o lăsăm moștenire, dar și cu limbă de moarte de a nu mai fi distrusă, pentru toate generațiile viitoare și generațiile care ne vor urma.
Acesta este crezul nostru sfânt, pe care îl vom promova fără nici un fel de ezitare, crez la care invităm pe toți cetățenii responsabili ai acestei țări să-l îmbrățișați, dar mai ales să vă asociați cu noi pentru a-l putea pune efectiv în practică.
Prof. Mircea Vintilescu 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

NOTĂ: NOTĂ: Blogul nu acceptă comentariile ANONIME, NU răspunde pentru opiniile postate la rubrica Comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine, integral, autorului comentariului.