marți, 3 iunie 2014

Col.(r) Remus Macovei - BLESTEMUL MILITARILOR ROMÂNI


Motto ”Dacă Patria mă va trimite sub pământ şi acolo mă voi duce pentru ea” / Gen. Nicolae Dăscălescu

      Ziua Rezervistului Militar  a constituit o excelentă ocazie pentru  politicienii români de a emite  aprecieri elogioase la adresa militarilor în rezervă. Preşedintele Traian Băsescu  consemnează valorile pe care aceştia  le-au afirmat pe parcursul a decenii la rând, pe timpul îndeplinirii cu abnegaţie a îndatoririlor  de cetăţeni şi ostaşi ai României: ataşamentul faţă de ţară, dârzenia, disciplina, simţul datoriei şi al onoarei militare”.[1]
La rândul său, ministrul apărăririi naţionale, domnul Mircea Duşa arată că: ”Întotdeauna, armata în rezervă a fost preţuită şi apreciată nu doar de către militarii activi, ci de către întreaga societate.[2] Să fi uitat aceşti politicieni  dezonorantele acţiuni  pe care  vremelnicii conducători ai României,  de după 1945, le-au desfăşurat împotriva celor mai oneşti cetăţeni, vinovaţi doar pentru că şi-au respectat întocmai legământul făcut cu ţara, odată cu depunerea jurământului militar? Vajnicii militari români, indiferent dacă au făcut parte din armata regală, armata populară sau din armata de profesionişti, au fost condamnaţi, umiliţi şi batjocoriţi  în funcţie de interesele unei clase politice tot mereu indiferentă la problemele miltarilor. Acţiunile iresponsabile ale clasei politice au reprezentat “blestemul militarilor români”. Acesta  este un adevăr de necontestat!

A.      Armata regală

În perioada interbelică conform articolului 88 al Constituţiei din 1923 Regele era capul armatei. Toţi militarii  jurau credinţă Regelui  şi “supunere legilor şi îndatoririlor militare, în toate ocaziunile în timp de pace, ca şi în războiu.[3]

La declararea mobilizării din anul 1940, România avea  sub arme : 15.383 ofiţeri activi şi 16.611 de rezervă, 26.153 subofiţeri activişi 7.601 de rezervă, 1.195. 366 de soldaţi şi gradaţi.[4] Toţi aceşti militari erau pregăţiţi să respecte prevederile jurământului militar, chiar dacă pentru apărarea intereselor României ar fi fost nevoiţi să îşi sacrifice şi viaţa. De remarcat ar fi şi faptul că în  Codul de Justiţie militară erau prevăzute sancţiuni deosebit de aspre împotriva celor care nu îşi îndeplineau îndatoririle militare în timp de război (vezi Carte IV – Crime, delicate şi pedepsele lor)[5].

După trei ani, zece luni şi douăzeci de zile de război  Armata Regală a Românie, care a pierdut un număr de 794.562 militari (92.620 morţi, 333.966 răniţi 367.966 dispăruţi), se va confrunta cu o situaţie inedită.[6] Ocupantul sovietic, cu sprijinul cozilor de topor locale ,  va trece la aplicarea directivei lui Stalin:” Acolo unde calcă Armata Roşie se impune şi sistemul social comunist[7]. Unul din obstacolele majore în realizarea obiectivelor social -  politice dorite de sovietici era reprezentat  de Armata Regală, al cărui corp de comandă, format din generali şi ofiţeri cu o pregătire profesională impecabilă şi cu cariere militare impresionante, era devotat  Regelui Mihai, căruia  militarii  îi juraseră  credinţă . Elita Armatei Române Regale, formată la 25 octombrie 1944, conform statisticilor oficiale  din 19.642  generali şi ofiţeri,[8] va fi distrusă treptat printr-o multitudine de procedee.


Iniţial a fost adoptată o legislaţie care a permis arestarea celor “vinovaţi de crime de război sau împotriva umanităţii, precum şi de  dezastrul ţării şi al armatei[9]Ulterior această legislaţie a fost completată cu reglementări care permiteau “arestarea celor care se opuneau clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare, celor care primejduiau sau îngreunau construirea socialismului, ori defăimau puterea de stat sau organele sale sau celor care puteau deveni eventuali duşmani ai noii orânduiri.[10] În baza acestei legislaţii 161 de generali şi mii de ofiţeri vor fi condamnaţi. În închisorile comuniste sau în lagărele de muncă de la Canal aceştia au fost supuşi unui regim de exterminare şi unor umilinţe greu de închipuit. Generalul Nicolae Dăscălescu a povestit unor membri ai familiei, la eliberarea  din închisoare,  despre directorul  închisorii Jilava , un anume Maromet, semianalfabet, fost paznic într-o grădină publică, numit de noile autorităţi director al penitenciarului  Jilava,  care avea o adevărată ”slăbiciune” pentru generalii şi foştii ofiţeri decoraţi cu Ordinul “Mihai Viteazul”,  punându-i  adeseori  pe aceştia “să care hârdaiele -  closet pe care trebuiau  să le verse în gropile de deasupra fortului”[11].În anul  1952, tot la penitenciarul  Jilava, pe timpul vizitei ministrului Justiţiei, deţinuţii, în mare majoritate foşti  generali, sunt puşi să defileze  prin faţa acestuia  în pielea goală.[12]

Sub pretextul trecerii armatei la regimul de pace prin repetate deblocări, licenţieri şi reduceri de personal vor fi îndepărtaţi abuziv  din armată marea majoritate a generalilor şi ofiţerilor care participaseră la cel de al doilea război mondial. Astfel până în 1955 din cei 19.642  de ofiţeri mai rămâseseră în activitate aproximativ700.[13] Ei au fost înlocuiţi cu  aproximativ 35.000 de ofiţeri cu origine socială sănătoasă, devotaţi partidului, formaţi  în cele 26 de şcoli de ofiţeri, unde au urmat cursuri cu o durată cuprinsă între câteva luni şi un an. 60% dintre aceştia erau absolvenţi a doar 4 clase.[14]

Motivele îndepărtării din armată au fost  următoarele : convingerile moral-politice şi religioase ale cadrului militar ori apartenenţa politică a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;  statutul social rezultat din ocupaţia soţiei cadrului militar sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;  starea materială a cadrului militar, a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;  existenţa în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv;  deţinerea de către rudele cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor funcţii importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist;  existenţa unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate;  efectuarea de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte ţări decât Uniunea Sovietică;  refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist Român;  atitudini sau manifestări considerate ostile regimului comunist;  considerente etnice. [15]

Celor arestaţi le era confiscată averea, iar pensionarilor militari şi celor deblocaţi le-au fost tăiate abuziv pensiile militare, astfel că foştii generali şi ofiţeri ajunseseră muritori de foame, unii dintre ei fiind siliţi , pentru a supravieţui , să lucreze ca văcsuitori de pantofi, vânzători ambulanti de ziare, salahori, zidari, spoitori, portari, şoferi, etc.[16]

După 1965 o parte din generalii şi ofiţerii condamnaţi au fost reabilitaţi, anii de umilinţe, suferinţe şi numeroasele boli cu care aceştia se aleseseră în închisorile comuniste, reprezentând pentru autorităţi  regretabile erori. Pentru ceilalţi militari care au fost îndepărtaţi abuziv din armată în perioada 23 august 1944—31 decembrie 1961 s-a adoptat, mult prea târziu,  Legea 226/2011 prin care supravieţuitorilor  abuzurilor   regimului comunist le sunt acordate reparaţii morale şi materiale.

Niciunul din cei vinovaţi de suferinţele miilor de generali şi ofiţeri , vinovaţi doar pentru că  şi-au respectat  jurământul faţă de Rege şi Ţară,  nu a  fost tras la răspundere pentru abuzurile comise în această perioadă.

B.      Armata populară

Conform prevederilor Constituţiei  din anul 1952, Republica Populară Română este un stat al oamenilor muncii de la oraşe şi sate(art. 1)”.[17] Misiunea  forţelor armate ale Republicii Populare Române  era de a sta de strajă hotarelor ţării, suveranităţii şi independenţei poporului român, securităţii sale şi păcii”.[18] Începând cu 1949  conţinutul jurământului militar era următorul:”Eu, … cetăţean al Republicii Populare Române, intrând în rândurile Armatei, jur să fiu devotat poporului muncitor, Patriei mele şi Guvernului Republicii Populare Române. Jur să fiu gata oricând, la ordinul Guvernului, să lupt pentru apărarea patriei mele, Republica Populară Română, să lupt cu toată dârzenia şi priceperea, neprecupeţind sângele şi viaţa mea, pentru dobândirea victoriei depline asupra duşmanilor. Dacă voi călca jurământul meu, să mă lovească pedeapsa aspră a legii Republicii Populare Române şi să-mi atrag ura şi dispreţul oamenilor muncii. [19]

Potrivit prevederilor art. 1 al  Constituţiei din anul 1965” România este republică socialistă. Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la oraşe şi sate, suveran, independent şi unitar.”[20]  Forţele armate ale R.S.R. au misiunea “să apere independeţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a patriei, precum şi cuceririle revoluţionare ale întregului popor.”[21]

 Conţinutul noului jurământ militar este următorul: "Pentru îndeplinirea datoriei sacre, de apărare a patriei, înscrisă în Constituţie, eu.... Cetăţean al Republicii Socialiste România, intrând în rândul forţelor armate, jur credinţă nestrămutată poporului român şi patriei mele socialiste. Jur să respect legile ţării, să execut întocmai ordinele comandantului suprem, cerinţele regulamentelor militare şi ordinele comandanţilor şi şefilor mei, atât în timp de pace, cât şi în timp de război. Jur să nu-mi precupeţesc sângele şi viaţa pentru a apăra pământul strămoşesc, independenţa şi suveranitatea patriei, cauza socialismului. Dacă voi călca juramântul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor Republicii Socialiste România."[22]

Deosebit de interesant este faptul că ambele Constituţii, cea din anul 1952 (art.92)  şi  cea din 1965(art.41) aveau o prevedere comună: “călcarea jurământului militar constituie una din cele mai grave crime faţă de popor şi este pedepsită cu toată asprimea.

Odată cu “democratizarea armatei”, prin introducerea aparatului politic, armata devine un instrument docil, supus conducerii politice.
În perioada în care trupele sovietice erau prezente în România, militarii români erau pregătiţi   în special pentru îndeplinirea misiunilor ce le reveneau în cadrul  Tratatului  de la Varşovia, sub comandă sovietică.

 În perioada imediat următoare  influenţa sovietică în armată va fi  diminuată. După 1968  s-a elaborate o legislaţie şi s-a creat un sistem naţional de apărare, care avea ca principal scop apărarea României împotriva oricărui agresor extern. Sistemul naţional de apărare era susţinut de o industrie de apărarea capabilă să producă majoritatea categoriilor de armament şi tehnică de luptă.  România  participă la Tratatul de la Varşovia,  trupele române  în caz de război urmând a acţiona  numai sub comandament naţional.

Militarii armatei populare, dat fiind faptul că România nu a fost implicată în conflicte militare, au avut şansa de a nu lupta în niciun război. În august 1968 militarii români, în urma măsurilor de ridicare a capacităţii de luptă a armatei,  s-au aflat concentraţi  în raioane de luptă, fiind în măsură, culmea,  să îşi sacrifice viaţa pentru apărarea ţării, împotriva aliaţilor din Tratatul de la Varşovia.

În decembrie 1989 militarii  români au fost puşi într-o situaţie ingrată. Juraseră  să execute întocmai ordinele comandantului suprem, care depăşit de evenimente, ordonase  înăbuşirea manifestaţiilor  prin forţă. În acelaşi timp juraseră credinţă  nestrămutată poporului român,  care se revoltase împotriva comandantului suprem. Generalii români, în frunte cu  Vasile Milea, au transformat , din păcate , armata română în principala forţă de represiune. Militarii de la eşaloanele mici, cei care au fost trimişi să acţioneze în stradă împotriva manifestanţilor, vor înţelege că  altul este locul  şi rolul  lor şi vor fraterniza cu aceştia. După 22 decembrie 1989,  fără aportul militarilor români, noile autorităţi nu s-ar fi putut instala.

În această perioadă, urmare a reducerilor de efective, în 1955 sunt îndepărtaţi din armată 2.234 de ofiţeri, iar în 1956  alţi  2.114. Pentru aceştia,  prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri, au fost aprobate norme privind drepturile care le erau acordate şi modul de plasare în câmpul muncii[23]. Odată trecuţi în rezervă, ofiţerii  s-au confruntat cu abuzurile  celor destinaţi să aplice aceste prevederi legale. Şi în acest caz cei vinovaţi de aceste fapte nu vor fi sancţionaţi.

C.       Armata de profesionişti

Potrivit Constituţiei din 1991, revizuită în 2003,  România a devenit stat de drept, democratic şi social”(art.1), iar  Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a întegrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale”(art.118).[24]După 1990 au fost adoptate trei variante de jurământ militar, conţinutul celui în vigoare astăzi fiind următorul:”Eu... jur credinţă patriei mele România. Jur să îmi apăr ţara chiar cu preţul vieţii. Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”[25]

În urma unui îndelungat proces de restructurare şi modernizare s-a urmărit construcţia  unei armate de mici dimensiuni, flexibilă, mobilă, formată exclusiv din militari profesionişti.Efectivele au fost reduse în 1995 de la 320.000 la 230.000, în 2005 – la 140.000 (112.000 militari şi 28.000 de civili),  astăzi armata română fiind  formată din 75.000 militari şi 15.000 civili. În acestă perioadă apare o nouă categorie de militari, disponibilizaţii, cei care în urmara restructurării sunt trecuţi în rezervă, la vârste cuprinse între 40 şi 55 de ani. Numai în cadrul Forţelor Terestre,  în anii 2004 şi 2005 , au fost disponibilizaţi 5.000 de ofiţeri pe an.[26] Concomitent cu luarea unor măsuri coercitive - nu s-a mai acceptat rămânerea ofiţerilor pe funcţii inferioare gradului, trecerea în poziţia  “la dispoziţie” a celor care doreau să rămână în armată, odată cu anularea sporurilor, ceea ce avea consecinţe financiare serioase la trecerea în rezervă – s-a elaborat şi adoptat în C.S.A.T.  o strategie pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea acestei spinoase probleme. S-au acordat, urmare a aprobării unor legi şi ordonanţe de guvern, pensii corespunzătoare vechimii şi funcţiilor îndeplinite, cumulul pensiei cu salariul era permis şi s-a promis un ambiţios plan de  reconversie profesională pentru militarii  disponibilizaţi. În scurt timp toate s-au dovedit simple promisiuni. Începând cu anul 2009, sub conducerea preşedintelui Traian Băsescu  şi a membrilor guvernului Boc, sa dezlănţuit campania împotriva  salariilor şi pensiilor nesimţite”. Printr-o campanie mediatică abjectă, ale cărei idei directoare au fost: “militarii din perioada comunistă nu au fost militari, ci doar activişti comunişti”, “ militarii români nu s-au ocupat decât cu strânsul recoltelor”, “militarii sunt doar nişte puturoşi care stau cu mâna întinsă”, politicienii români au indus opiniei publice dispreţul faţă de militarii din perioada comunistă, care nu-şi justifică nicicum pensiile primite.În contrast cu aceştia au fost prezentaţi militarii profeşionişti care îşi riscă viaţa în teatrele de operaţi din afara teritoriului naţional. Ca urmare a acestei campanii  pensiile militare  de serviciu au fost desfiinţate, fiind înlocuite cu pensii recalculate în baza principiului contributivităţii,  iar celelalte oportunităţi aprobate în perioada anterioară au fost anulate. Cei care au jurat să-şi apere ţara chiar cu preţul vieţii, cei care au crezut în onestitatea conducătorilor politici,  au fost din nou minţiţi, umiliţi şi batjocoriţi. Din nou militarii români au căzut pradă cinismului, duplicităţii şi incompetenţei clasei politice.

O  parte a  efectelor “experimentului Boc ” vor fi anulate începând cu luna octombrie  2013, sub impactul   protestelor vehemente şi  a zecilor de mii de procese declanşate de rezervişti militari. Niciunul din cei care în această perioadă au comis ilegalităţi şi abuzuri grosolane nu va răspunde în faţa legii, justiţia subordonată politic având misiunea de a acoperi aceste acţiuni.

Astăzi,  militarii români profesionişti, aflaţi şi ei  sub puterea jurământului militar,   sunt consideraţi “ca cea mai bună generaţie de luptători” pe care a produs-o România. [27] Garantează cineva că asupra lor nu se va abate  mai devreme sau mai târziu “blestemul militarilor români”?

Col.(r) Remus Macovei
[1] Mesajul preşedintelui Românie, domnul Traian Băsescu, transmis cun ocazia sărbătorii Zilei Rezervistului Militar,Comunicat de presă, 31 mai 2012
[2] Mesajul ministrului apărării naţionale cu ocazia Zilei rezervistului militar, 30 mai 2014, Comunicat de presă al M.Ap.N.
[3] Remus Macovei  - Condamnările generalilor, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2012, pag.118.
[4] xxx – Statul Major General - 1859 – 2004 - Istorie şi transformmare, Ed. CTEA, Bucureşti, 2004, pag.161
[5] Remus Macovei – Legalitate acţiunilor armatei în situaţii de criză internă, Ed. Muntenia, Constanţa, 2002, pag.122 - 131
[6] Cornel I.Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu, Ioan I. Scafeş, Cornel Andonie, Ioan Dănilă, Romeo Avram – Armata Română- 1941-1945, Ed. Rai, Bucureşti, 1996, pag. 96
[7] xxx -Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste” Comunicări prezentate la Simpozionul “Experimentul Piteşti - reeducarea prin tortură”, Ediţia a II-a, Secţiunea a II-a, Piteşti, 4-6 octombrie 2002, Fundaţia Culturală Memoria, filiala Argeş, Piteşti, 2003; pg. 18-29


[8] Mirela Corlăţean – Elita militară, o epurare perfectă, cotidianu.ro, 12 octombrie 2006
[9] Dr. Alesandru Duţu, Florica Dobre – Drama generalilor români (1945-1964), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, pag.11
[10] Col.Petre Otu – Armata în vizorul biroului politic (1945 - 1960), Revista Document nr. 3(11)/2000, pag. 54-59.
[11] Nicolae Dăscălescu – Nicolae Dăscălescu, generalul soldat, Ed. Militară, Bucureşti, 1995, pag.201.
[12] Ibidem, pag.203
[13] Mirela Corlăţean – op.citate
[14] Florin Şperlea  - De la Armata Regală la Armata Populară. Sovietizarea Armatei Române(1948 - 1955)
[15] Legea 226/2011, art.3
[16] Dan Cernavodeanu – Dramatica situaţie a membrilor armatei regale în anii comunismului, Conferinţă ţinută la Cluj(3 mai 1996) la Simpozionul “Armata română în comunism”, organizat de Fundaţia Culturală Memoria – filiala Cluj
[17] Constituţia Republicii Populare Române, Buletinul Oficial nr.1/27septembrie 1952
[18] Ibidem
[19] Florin Şperlea – op. Citate, pag. 116
[20] Constituţia Republicii Socialiste Române,  text republicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 29 octombrie 1986
[21] Legea nr. 14/1972, art.26, Buletinul Oficial nr. 160/29 decembrie 1972.
[22] Remus Macovei – Condamnările generalilor, pag.118

[23] xxx – Statul Major General, 1859 – 2004. Istorie şi transformare, Ed. Ctea, Bucureşti, 2004, pag.219 -220
[24] Constituţia României, Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003
[25] Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, Monitori’ul Oficial nr. 990/12 decembrie 2006
[26] Gen.dr. Ioan Sorin – Aspecte de parcurs în drumul spre NATO, Gândirea Militară Romnânescă nr. 2/2014, pag.21
[27] Răzvan Marica – Active News, Declaraţie Joe Biden, 20 mai 2014

16 comentarii:

 1. De fapt, si in acest caz se repeta istoria, in sensul ca si dupa 1989,odata cu schmbarea de regim, s-a procedat la anihilarea corpului de ofiteri si subofiteri din fostul regim spre a fi inlocuiti treptat cu altii corespunzatori cerintelor noului regim - si nu cerintelor derivand din imperativele suveranitatii nationale.
  Schimbarea cea mai spectaculoasa s-a operat la nivelul conducerii superioare, unde s-au dat grade cu lopata unora ca Ontanu, exact ca in perioada stalinista - cand insusi Ceausescu a ajuns general in doi timpi si trei miscari..
  Pai, exista o cale mai simpla de a subjuga o natie altfel decat decimandu-i sub fel de fel de pretexte Armata, fara varsare de sange si fara cheltuieli de resurse.? Atunci a facut-o Stalin, acum au facut-o alde Clinton si Bush.ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda!

  RăspundețiȘtergere
 2. Cu o armată puternică, nici o țară nu poate fi jefuită. Pentru a fi prădată o țară, mai întâi trebuie redusă armata și adusă de partea asupritorului. Etapa următoare va fi o armată de mercenari, fără nici un pic de spirit patriotic, și care va ține Poporul în supunere.
  A fi un cap și nu coadă, presupune împlinirea unor condiții, printre care și aceea de a nu săruta icoanele și de a nu te pleca înaintea lor. Cine face asemenea temeneli nu are altă șansă decât să devină codaș în societate, pe toate planurile, și de a nu fi admis la guvernare.
  Pe undeva, cândva, Evreii Kazari au îndeplinit niște condiții și au niște merite chiar mai presus de Evreii Originali, pentru care se justifică oarecum ascendența la guvernare. Prin ei s-a perpetuat tipul de calendar biblic lunisolar, care și acum este un calendar al elitei. Ei sunt cei care au beneficiat de multe făgăduințe făcute famenilor (și în general neamurilor, zic eu): „Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge...” (Isaia 56:3-7). Ei au ținut mult timp după apostazia Evreilor Originali, Sabatele și Sărbătorile sfinte, la timpul și în modul stabilit de Scriptură.
  Dar plebea este perfect satisfăcută cu un simplu și falsificat calendar, cel gregorian. Totuși, în prezent Kazarii nu mai excelează printr-o viață spirituală curată, pentru că au apostaziat și ei.
  Dar să fii în opoziție sfidătoare cu cerințele Decalogului și să nu vrei să-ți revizuiești poziția, înseamnă să rămâi mereu la coada vacii și să fii un om mort spiritual.
  Cât timp suntem în coadă, credința Strămoșească a Românilor nu are nici o valoare, și nu este decât o mască schimonosită după care ne ascundem neputința de om mort.
  Pământul va fi în stăpânirea oamenilor credincioși. Până vor veni ei la putere, vom avea de suportat tot felul de abuzuri din partea celor ce zic că sunt Iudei și nu sunt, sau nu mai sunt.

  RăspundețiȘtergere
 3. Aloooou! Când va fi vizibil comentariul meu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dle Zacheu, comentariile apar când ajung pe acasă, v-am explicat, urmez un tratament, sunt în spital, etc.. sper să revin la normal, după jumătatea lunii Iunie. Până atunci, asta e ! Nu cade cerul dacă apar cu un pic de întârziere comentariile dvs- Cu mulţumiri pentru înţelegere. Elena Toma

   Ștergere
  2. Pai, asta nu-i un motiv ca acest comentariu sa apara de trei ori, Principesa! Ma rog, nu de trei ori, ci de doua ori si jumatate, prima postare fiind mai scurta. Oricum, e de apreciat indarjirea D-lui Zacheu de a-si vedea ideile postate, astfel incat cititorii blogului sa stie ce gandeste domnia sa - semnatar cu nume si prenume, si chiar cu o fotografie.

   Ștergere
 4. ´´Cât timp suntem în coadă, credința Strămoșească a Românilor nu are nici o valoare, și nu este decât o mască schimonosită după care ne ascundem neputința de om mor´´

  -Credinta stramoseasca din ce crezi ca s-a nascut si ne-a tinut in viata pana acum ca neam ,nu din credinta in Dumnezeu ?
  Nu poporul sau stramosii incalca Decalogul ,ci conducatorii malefici care poarta ´´masca schimonosita ´´ si isi practica abuzurile fara frica de Dumnezeu !...
  a1

  RăspundețiȘtergere
 5. Dacă Credința Strămoșească a Românilor este identică cu Credința lăsată de Mântuitorul nostru prin Cuvântul Scripturii Lui, atunci trebuia să fim Cap și nu Coadă, precum ne simțim în prezent. Din păcate însă, cele două Credințe sunt în contradicția flagrantă, ceea ce explică foarte clar poziția neputincioasă în care ne aflăm în prezent, și în care ne complacem fără cârtire.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai bine te-ai uita unde te afli chiar tu si nu ai face atata declaratii aiurite. s-agasit cine sa judece pe altii. Cine esti tu si care -ti sunt MERITELE?Nu te baga in taratsa, ca te mananca porcii

   Ștergere
 6. Nicu zacheu, consulta un proctolog! poate de acolo ti se trage...

  RăspundețiȘtergere
 7. Altfel, Merite nu am chiar nici unul. Totuși sper să fiu mântuit prin Credința în Cel care și-a dat viața pentru mine și prin Credința pe care a avut-o Mielul de Jertfă. Oare ar fi suficient numai atât?
  Oare ar fi corect să mă străduiesc să fiu mântuit și prin moaște, sfinți, daruri făcute cu trâmbiți și surle ca să auziți și voi? Că nu sunt chiar ultimul om. Am și eu un orgoliu, pentru că mama mi-a murit. Cum să vii în fața Mântuitorului cu mâinile goale și fără nici măcar o faptă bună? Așa ceva nu există! N-am dreptate?
  Cu hemoroizii, într-adevăr ar fi ceva probleme dar nu am curajul să merg la proctolog, pentru că mi-e rușine și pentru că mă doare. Poate când se va mai agrava situația.
  Și eu vă doresc multă sănătate și la gură și la celălalt capăt, ca să nu spun vreo prostie.
  Mai gândiți-vă și la Suflet și la Duh, nu numai la Trup! Ne putem pierde sufletul cu vorbe zeflemiste și răutăcioase.
  Aș dori să mai avem ocazii ca acestea în care să-l căutăm și să-l găsim pe Tatăl Nostru Ceresc! Chiar mi-a făcut plăcere!

  RăspundețiȘtergere
 8. Vă rog tăiați primul mesaj din această dublură! A fost o problemă de semnal internet. Mulțumesc!

  RăspundețiȘtergere
 9. Da, Mântuitorul ne-a promis că Adevărul ne va face Liberi. Dacă am ajuns să dialogăm pe blog înseamnă că am obținut Libertatea promisă. Acest lucru pentru mine valorează mult.

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce să realizez domnul Anonim cu pensia mea de câteva sute de lei? Dacă cei care au milioane și miliarde nu realizează nimic, eu nici atât.
  Dar dacă dv aveți realizări vă invidiez și vă felicit în același timp.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. eu nu critic pe altii, imi caut de lungul nasului, pe cand Nicu zacheu stie doar sa critice si sa faca afirmatii de pe pozitia unui mare om, cu nu stiu ce merite...off

   Ștergere
 11. ai obtinut si tu un loc sub soare. Ai complexul de inferioritate ft dezvoltat

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu toți suntem la fel, dar toți avem permisiunea de la Cel Preaînalt să trăim sub soare și să fim fericiți, dacă se poate. Nici eu nu critic, dar trebuie să ne măsurăm nasul cu etalonul Scripturii. Dacă folosim etalonul Tradițiilor Strămoșești, să nu te miri că nu se mai înțelege om cu persoană!

  RăspundețiȘtergere

NOTĂ: Blogul NU răspunde pentru articolele publicate, opiniile postate la rubrica Comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine, integral, autorului articolului, comentariului.